ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

<!--:el-->ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ<!--:-->

Η χειρουργική της Επιληψίας περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις φαρμακοανθεκτικής Επιληψίας, δηλαδή σε αυτές  που δεν μπορούν να ελεγχθούν με φαρμακευτική αγωγή (αντιεπιληπτικά φάρμακα). Από αυτές τις περιπτώσεις, περισσότερες από τις μισές μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικώς. Όταν μιλάμε για θεραπευτικές επεμβάσεις, στη χειρουργική της Επιληψίας, αναφερόμαστε κυρίως στις εκτομές. Δηλαδή αφαίρεση  της περιοχής του εγκεφάλου και του αιτίου που ευθύνονται για  δημιουργία και διασπορά των επιληπτικών κρίσεων. Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από τον τύπο και το αίτιο της Επιληψίας.

neurergy_2.2.1

Η πλειοψηφία των επεμβάσεων στη Χειρουργική αντιμετώπιση της Επιληψίας αφορούν τον κροταφικό λοβό. Έτσι, οι χειρουργικώς θεραπεύσιμοι τύποι της Επιληψίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  1. Κροταφική Επιληψία (TLE)
  2. Εξωκροταφική Επιληψία (ETLE)

Κροταφική Επιληψία (TLE)

Η κροταφική επιληψία διακρίνεται σε δύο διαφορετικές μορφές ανάλογα με το τμήμα του κροταφικού λοβού από το οποίο ξεκινούν οι επιληπτικές κρίσεις.

  • επιληψία έσω κροταφικών δομών (MTLE), στην οποία η προέλευση των κρίσεων περιορίζεται στις έσω κροταφικές δομές
  • επιληψία κροταφικού νεοφλοιού (NTLE), στην οποία η προέλευση των κρίσεων μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές εστίες στον κροταφικό λοβό εκτός των έσω δομών.

Τα αίτια που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη χειρουργική της κροταφικής Επιληψίας είναι κυρίως η σκλήρυνση ιπποκάμπου, νεοπλασίες, αγγειοδυσπλασίες και δυσπλασίες κροταφικού φλοιού.

Οι διαφορετικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για τις περιπτώσεις αυτές είναι: 

  1. Εκλεκτική αμυγδαλοϊπποκαμπεκτομή
  2. Κλασσική κροταφική λοβεκτομή
  3. Πρόσθια κροταφική λοβεκτομή χωρίς αμυγδαλοϊπποκαμπεκτομή
  4. Απλή εκτομή βλάβης

Καθώς και παραλλαγές και συνδυασμοί αυτών.

Εξωκροταφική Επιληψία (ETLE)

Περιλαμβάνει τα είδη της επιληψίας που σχετίζονται με τους υπόλοιπους λοβούς του εγκεφάλου δηλαδή μετωπιαίο, το βρεγματικό και τον ινιακό.

Η αιτιολογία στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όγκους ποικίλης αρχής όπως γαγγλιογλοιώματα, δυσεμβρυοπλαστικούς νευροεπιθηλιακούς όγκους (DNT), αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες (AVM) και σηραγγώδη αγγειώματα, εστιακές φλοϊικές δυσπλασίες (FCD).

Η χειρουργική αντιμετώπιση της εξωκροταφικής Επιληψίας περιλαμβάνει κυρίως επεμβάσεις για:

  1. Εκτομή βλάβης (απλή ή με μέρος φλοιού), φλοιεκτομή
  2. Λοβεκτομή

Η Χειρουργική της Επιληψίας αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία για πάνω από τους μισούς ασθενείς που πάσχουν από κάποια φαρμακοανθεκτική μορφή Επιληψίας, με ποσοστά πλήρους εξάλειψης των κρίσεων που κυμαίνονται μεταξύ 65 και 90%, αναλόγως της περίπτωσης.