ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

<!--:el-->ΟΓΚΟΙ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ<!--:-->

Ο Νωτιαίος Μυελός καλύπτεται από  ένα σκληρό περίβλημα, τη σκληρά μήνιγγα. Ο Μυελός μαζί με τη Σκληρά μήνιγγα βρίσκονται μέσα σε ένα  οστέινο κανάλι που δημιουργεί η Σπονδυλική Στήλη (Σ.Σ.). Σε αυτές τις θέσεις μπορούν να αναπτυχθούν όγκοι (πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί) οι οποίοι χωρίζονται ανάλογα με τη θέση τους :

  • Εξωσκληρίδιοι όγκοι οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σκληρά μήνιγγα
  • Ενδοσκληρίδιοι-Εξωμυελικοί όγκοι οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ της σκληράς μήνιγγας και του νωτιαίου μυελού
  • Ενδομυελικοί όγκοι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο νωτιαίο μυελό.

Η χειρουργική αφαίρεση συνήθως αρκεί στις περιπτώσεις καλοήθειας. Αναλόγως της περίπτωσης, χειρουργική επέμβαση  μπορεί να πραγματοποιηθεί για τη λήψη βιοψίας προκειμένου να τεθεί διάγνωση, για αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης όπου χρειάζεται.