ΟΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ.

<!--:el-->ΟΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ.<!--:-->

Οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα της Neurergy περιλαμβάνουν  πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.).

Οι χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται με μικροχειρουργικές τεχνικές, με χρήση όλων των απαραίτητων σύγχρονων εργαλείων (μικροσκόπιο, υπερηχητικό αναρροφητήρα) για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Σε περιπτώσεις όπου η θέση ή το μέγεθος του όγκου το υπαγορεύουν, χρησιμοποιείται σύστημα νευροπλοήγησης για τον έλεγχο της ανατομίας της περιοχής κατά τη διάρκεια της επέμβασης και την εξασφάλιση της ακρίβειας και της βελτιστοποίησης του κλινικού αποτελέσματος της χειρουργικής αντιμετώπισης. Επιπροσθέτως, σε ανάλογες περιπτώσεις χρησιμοποιείται παράλληλα και σύστημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης για έλεγχο και διασφάλιση της ακεραιότητας σημαντικών νευρικών οδών κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά τη δική σας περίπτωση.