ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣSurgery

<!--:el-->ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ<!--:--><!--:en-->Surgery<!--:-->

Το 1/3 των ανθρώπων που πάσχουν από Επιληψία συνεχίζουν να εμφανίζουν κρίσεις, παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή πάσχουν από Φαρμακοανθεκτική μορφή Επιληψίας. Γι αυτούς τους ασθενείς, στους οποίους η φαρμακευτική αγωγή έχει αποτύχει να ελέγξει τις κρίσεις τους,  υπάρχει η δυνατότητα να διερευνηθούν ως προς το αν είναι υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία. Στόχος της Χειρουργικής της Επιληψίας είναι η ακριβής εντόπιση και η πλήρης αφαίρεση της επιληπτογόνου εστίας χωρίς δημιουργία νευρολογικών ελλειμμάτων. Βασικό ρόλο στην επιτυχία της χειρουργικής αντιμετώπισης παίζουν η σωστή επιλογή των ασθενών και η σωστή χειρουργική επέμβαση. Γι αυτούς τους λόγους, η αντιμετώπιση αυτή γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα Κέντρα. 

Η επιστημονική συνεργασία της Neurergy και της Brainsense έχει κάνει   πραγματικότητα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Χειρουργικής της Επιληψίας στην Ελλάδα, τηρώντας τις αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και χρησιμοποιώντας διεθνή επιστημονικά πρωτόκολλα.

Η Brainsense, με την εξειδικευμένη ομάδα της στον τομέα της Επιληψίας, αναλαμβάνει την πλήρη διερεύνηση κάθε περίπτωσης Επιληψίας, διενέργειας όλων των απαραίτητων εξετάσεων καθώς και του απόλυτα εξειδικευμένου προεγχειρητικού ελέγχου επιλογής για τις κατάλληλες περιπτώσεις χειρουργικής αντιμετώπισης Επιληψίας.

Η Neurergy, με την εξειδικευμένη Νευροχειρουργική γνώση και εμπειρία στον τομέα της Χειρουργικής της Επιληψίας, αναλαμβάνει τη χειρουργική αντιμετώπιση και κατόπιν τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των επιλεγμένων ασθενών με φαρμακοανθεκτική Επιληψία.

Η Χειρουργική της Επιληψίας αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία για πάνω από τους μισούς ασθενείς που πάσχουν από κάποια φαρμακοανθεκτική μορφή Επιληψίας, με ποσοστά πλήρους εξάλειψης των κρίσεων που κυμαίνονται μεταξύ 65 και 90%, αναλόγως της περίπτωσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε τη δική σας περίπτωση για πιθανή αντιμετώπιση.